Buscar artículos

COAC SABADELL

Sabadell

Profesional destacado

https://coacsabadell.cat/

Contacta con COAC SABADELL

  • Contactar por correo

  • Llamar por teléfono

El Col·legi d'Agents Comercials de Sabadell és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica, que es regeix per la llei 13/82 de 17 de desembre i pel Reglament de 7 de juliol de 1983, i pels seus estatuts. La nostra Seu Social es troba a la ciutat de Sabadell, Carrer Agnès Armengol, 45 baixos 1a. i l'àmbit territorial de la seva jurisdicció comprèn els municipis de Badia del Vallès, Barberà Vallès, Castellar Vallès, Cerdanyola Vallès, Montcada i Reixac, Palau Solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda , Sabadell i Sentmenat.
Les finalitats essencials del Col·legi són: Ordenar i vigilar l'exercici de la professió de l'agent comercial. Representar els interessos de la professió i defensar els drets dels col·legiats.

A més d'aconseguir els seus objectius, el Col·legi haurà de vetllar per l'ètica professional, exercir la jurisdicció disciplinària, participar als òrgans consultius de l'administració si són requerits, organitzar i emprendre activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, existencial i de previsió que siguin d'interès per als col·legiats. Com també prevenir o evitar l'intrusisme i la competència deslleial.

¿Quieres dejar una valoración?

Tu valoración

La opinión se mostrará públicamente después de ser aprobada.

¿Cómo debe ser una opinión?

  • Referirse a un especialista en concreto
  • No contener frases hirientes o malsonantes
  • Ser lo más completa y detallada posible
  • No contener referencias sobre la vida privada del especialista
  • Describir tu experiencia en primera persona (y no la de otros)